Kies een demografische data enquete & literatuur demografische data

Een belangrijk aspect voordat u start met uw onderzoek is het volgende. Begin altijd met het inwinnen van zo veel mogelijk informatie en zorg dat u de literatuur goed beheerst zodat u op de hoogte bent van alle ins en outs wat betreft demografische data & onderzoek doen in het algemeen. U heeft hier veel profijt van in het vervolg van uw onderzoek en u komt niet voor onverwachte verassingen te staan. Om u op weg te helpen hebben wij alvast een selectie gemaakt van literatuur op gebied van demografische data en onderzoek doen. Gevolgd door informatie over demografische data.

Onderaan de pagina kunt u vervolgens de gewenste enquête of vragenlijst demografische uitkiezen.

Literatuur demografische data & onderzoek doen

Om te beginnen hebben wij voor u een selectie gemaakt van interessante literatuur wat betreft demografische data en onderzoek doen in het algemeen. Hoe moeten we bijvoorbeeld verkregen gegevens verwerken en analyseren voordat u ze in uw scriptie of onderzoek opneemt?

Nederlandse literatuur demografische data onderzoek:

Tip 1: Statistiek en demografie
Dit studieboek over statistiek en demografie sluit aan bij de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor de juridische uitstroomrichtingen 2008-2009 zoals deze is ontwikkeld door het kenniscentrum ECABO. Het deel over statistiek…lees verder.

Tip 2: Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie
Dit Basisboek geeft op heldere wijze inzicht in het zeer brede vakgebied van de Ruimtelijke Ordening en Planologie. Vijf soorten kennis zijn hierbij leidend: waar (gebieden), wat (ruimtegebruik), hoe (plannen, beleid en ondersteunende wetgeving), wie (actoren) en waarmee (tools). Deze komen in dit boek ruimschoots aan bod.lees verder.

Tip 3: Facetten van de planologie

Tip 4: Het ontwerp van de openbare ruimte
Het ontwerp van de openbare ruimte is een van de kerntaken van de stedenbouwkunde. Structurering en vormgeving van de netwerken van de openbare ruimte, zowel van de lineaire elementen….lees verder.

Gegevens verwerken en analyseren

Strategische marketingplanning
Hoe moet u een strategisch marketingproces opstarten? Dit handboek geeft u alle handvatten welke u nodig heeft om op de juiste wijze te plannen en.. Lees verder.

Inleiding SPSS 20 
SPSS, het bekende programma voor het analyseren van statistische gegevens. Dit boek bouwt voort op het succes van de voorgaande drukken voor oudere versies van SPSS en..Lees verder.

Marketing, de essentie
Topmarketeers hebben allemaal dezelfde missie: de klant centraal stellen in de marketing. Hedendaagse marketing draait volledig om het creëren van klantwaarde en.. Lees verder.

De essentie van Marketing
Topmarketeers hebben allemaal dezelfde missie: de klant centraal stellen in de marketing. Hedendaagse marketing draait volledig om het creëren van klantwaarde en.. lees verder.

Informatie demografische data en variablen

Bevolkingsbeschrijving of demografie is de wetenschap die de kwantitatieve aspecten van de bevolking bestudeert. De studies die verricht worden gaan over de samenstelling van de bevolking naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, nationaliteit, etniciteit en/of beroep.

Voorbeelden van demografische factoren zijn de grootte van een bevolking in een bepaald gebied leeftijdsopbouw, gezinssamenstelling, etc. Deze variabelen kennen we ook voor organisaties, we spreken dan van bedrijfstakken, locaties, bedrijfsomvang, aantal werknemers etc. Een dergelijke studie raakt sociale wetenschappen als geografie, sociologie, antropologie en geschiedenis, maar ook exacte wetenschappen als statistiek en wiskunde.
Goede kennis van deze demografische data en variabelen is absoluut noodzakelijk om te kunnen komen tot een goede segmentatie van de markt en het doen van gedegen marktonderzoek.

Ook kennis van de ontwikkeling van die variabelen leveren belangrijke data op. Een bekend voorbeeld van een demografische ontwikkeling is de vergrijzing in grote delen van de westerse wereld. Met vergrijzing wordt de toename van het percentage ouderen in de samenleving bedoeld. Deze vergrijzing betekent voor ondernemers zowel bedreigingen (producenten babyvoeding, kinderkleding,) als kansen (aanbieders ouderenreizen, gehoorapparaten,)
Het verzamelen van deze data kan tijdrovend zijn maar er zijn diverse sites die een aantal basisgegevens kunnen leveren. Deze variabelen kunnen dan dienen als basismateriaal voor het samenstellen van vragenlijsten of helpen bij opstellen van enquêtevragen en het enquête maken. Hieronder vindt u diverse links in verband met dit onderwerp.

Meer uitleg over demografie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Demografie

Demografische data:
http://www.cbs.nl

Diverse sites demografie
http://www.nvdemografie.nl
http://www.nidi.knaw.nl/nl
http://www.rivm.nl/vtv/object_class/atl_demografie.html

Ook voor het doen van onderzoek naar demografische data zijn vragenlijsten nodig. De vragenlijsten die u hier vindt hebben vooral betrekking op demografische data van het individu en organisatie. U kunt direct een aantal voorbeeld enquête (s) en vragenlijsten gratis downloaden.

Kies een type demografische data enquete om te downloaden:

Enquête demografische data individu
Enquête demografische data organisatie

Let wel op: lees elke vragenlijst of enquête voorbeeld goed door en pas de enquêtevragen aan, indien nodig, aan de specifieke eisen van uw marktonderzoek, onderzoek of enquête. Alleen zo kunt u een goede online enquête maken.