Enquete maken opzet en voorbereiding

Hoe maak je een enquête maken? En hoe moet ik de enquete opnemen in mijn onderzoek?

Vele vragen die elke student, starter en onderzoeker tegenkomt bij het opzetten van een marktonderzoek, het opstellen van een vragenlijst of enquête en het verwerken van de gegevens.

Op deze pagina vindt u een berg aan gratis enquête informatie en tips om een enquete te maken. Bijvoorbeeld hoe u het beste enquêtevragen op kunt stellen.

De volgende onderwerpen en enquete tips worden behandeld:

1. Voorbereiding & enquete opzet maken
2. Voorbeeld enquêtes welke u gratis kunt gebruiken (in Word)
3. Vraagstelling van de enquête
4. Schaling  van de enquête
5. Controle en uitvoeren van de enquete
6. Tips voor een hogere respons bij een online enquête maken

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt, wij raden u dus aan om deze enquêtetips regelmatig te checken voor de nieuwste ontwikkelingen op gebied van enquetes, vragenlijsten, onderzoeksopzet, onderzoeksrapport, onderzoeksmethoden, etc.

 

1. Voorbereiding & enquete opzet maken

1. Een goede voorbereidingis het halve werk, dus eerst wat huiswerk maken alvorens een hele vragenlijst bij elkaar te verzinnen.

2. Bepaal eerst het doel van uw enquête: wat wilt u weten? Wat wilt u bereiken? en heel belangrijk hoe wilt u de resultaten analyseren?

3. Maak een tijdsplanning en stel een werkschema met deadlines op.

4. Vertaal de probleemstelling naar een aantal punten en werk deze punten uit in een aantal concrete vragen.

5. Wat betreft de indeling van de enquête, begin met de meest relevante en interessante enquêtevragen, welke het belangrijkste zijn voor uw onderzoek. Het kan namelijk zijn dat een respondent aan een enquête begint, maar deze niet volledig afmaakt, in dat geval beschikt u eerder over de belangrijkste informatie.

6. Daarnaast houdt u respondenten langer vast, wanneer u eerst interessante enquêtevragen stelt. Demografische en persoonlijke vragen komen dus achteraan!

7. Bepaal hoe lang (tijd) de enquête mag duren, maak de enquête vooral niet te lang, men zit nu eenmaal niet op u enquête te wachten, (en test dit ook achteraf).

8. Verdeel uw vragen over diverse groepen of categorieën.

9. Zorg ervoor dat de enquêtevragen alle benodigde antwoordcategorieën afdekken. Houd dus bij het opstellen steeds uw doelstellingen in de gaten!

10. Stel eventueel een panel van collega’s en/of vrienden samen om even te brainstormen en noteer de meest relevante opmerkingen en enquêtevragen. Het meest relevant zijn die zaken die het beste aan uw doelstellingen beantwoorden.

11. Laat ruimte vrij op het einde van de enquête voor eventuele opmerkingen, dit vinden sommige respondenten prettig, daarnaast kan het u nieuwe inzichten geven over het desbetreffende onderwerp.

2. U kunt er ook voor kiezen om bij het maken van een enquête een voorbeeld enquête te gebruiken en zelf aan te passen

Onderstaand vindt u tal voorbeeld enquêtes (in Word en PDF formaat) welke u gratis kunt gebruiken bij het maken van een enquête.

ORGANISATIEManagers & bedrijfVRAGENLIJST LIEFDEVragenlijst liefdeDEMOGRAFISCHE DATADemografische dataMARKETINGSegmentatiePositioneringMulti channelViral marketing

3. Vraagstelling van de enquête

– Gebruik duidelijke omschrijvingen en vermijd moeilijke of onduidelijke omschrijvingen zoals ‘dynamisch’, ‘innovatief’, etc. Als het gebruik van een bepaald jargon niet te vermijden is, omschrijf dan de onduidelijke of moeilijke termen zodat de respondent precies weet wat er mee bedoeld wordt.

– Vermijd het gebruik van dubbele ontkenningen.

Niet te veel open enquêtevragen! Open enquêtevragen kosten u veel weer tijd om te analyseren. Daarnaast hebben respondenten vaak geen zin om alle antwoorden zelf te bedenken.

– Stel concrete, duidelijke vragen die duidelijke eenduidige antwoorden opleveren. Dus vraag maar één ding tegelijk.

– Maak gebruik van neutrale enquêtevragen. Vermijd sturing te geven aan de antwoorden. Dus geen suggestieve bewoordingen, vermijdt woorden met een eventuele emotionele lading die het geven van een correct antwoord bemoeilijken.

– Stel eerst algemene enquêtevragen en vervolgens specifieke enquêtevragen. Respondenten hebben namelijk vaak een veel uitgesproken mening over specifieke enquêtevragen. Wanneer u deze enquêtevragen eerst stelt kunnen deze de antwoorden op de algemene enquêtevragen beïnvloeden. Er kan dan dus een vooroordeel of bias ontstaan.

– Zorg ervoor dat de enquêtevragen gemakkelijk (met de computer) te verwerken zijn, zeker wanneer het grote aantallen enquêtes betreft. Hier vindt u een aantal sites waar u eenvoudig een online enquête kunt maken.

– Houd rekening met de context waarin de enquêtevragen gesteld worden.

– Houd er rekening mee dat bepaalde enquêtevragen gevoelig liggen, dit kan tegenstand opleveren of zelfs een bewuste fout of misleidend antwoord.

– Formuleer de vragen niet te persoonlijk of bedreigend.

4. Schaling  van de enquête

Een ander belangrijk aspect is ‘schaling’, gebruik altijd evenveel positieve als negatieve antwoordmogelijkheden.

Bijvoorbeeld een 4 puntsschaal.

Legenda
1 = helemaal mee oneens
2 = mee oneens
3 = mee eens
4 = helemaal mee eens

Of een 5-,7-,9-, puntsschaal, bij deze schaling is er een neutrale antwoordmogelijkheid (likert scaling). Deze manier van schaling wordt het meest gebruik omdat het de vele mogelijkheden biedt bij het analyseren van gegevens. Houd dus bij de schaling goed rekening met de analyses die je later wilt uitvoeren.

Legenda
1= helemaal mee oneens
2=mee oneens
3= niet eens/niet oneens
4= mee eens
5= helemaal mee eens

Meer antwoordmogelijkheden worden vaak gebruikt om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de respondent.
Houd er rekening mee dat respondenten vaak niet kiezen voor uitersten. Hier zijn een aantal manieren voor, om dit tegen te gaan, bijvoorbeeld door geen neutrale antwoordmogelijk te geven, zo wordt de respondent gedongen een keuze te maken (later meer hier over).

5. Controle en uitvoeren van de enquete

1. Probeer de vragenlijst eerst uit bij een aantal proefpersonen.

2. Ga na of de respondenten de enquêtevragen duidelijk en eenduidig vonden, vraag hun eerlijke commentaar en hou daar ook rekening mee. Dit kan soms frustrerend zijn omdat u zelf alles weet over het onderwerp en veel vanzelfsprekend lijkt.

3. Bij een schriftelijke enquête is het ook wenselijk om de vragenlijst na te kijken op taal en stijlfouten, dit werkt storend en doet afbreuk aan het kwaliteitsimago van uw werk!

4. Test uit hoeveel tijd het kost om bijvoorbeeld 5 enquêtes te verwerken en bereken dan de totale tijd die u nodig heeft en toets dit resultaat aan uw tijdsplanning.

6. Tips voor een hogere respons bij een online enquête maken

Om de respons van het enquête of vragenlijst te verhogen zijn er een aantal maatregelen welke u kunt nemen:

Ten eerste test de enquêtevragen bij een aantal personeelsleden om te kijken of de enquête vragen begrijpelijk en overzichtelijk zijn.

Ten tweede bedenk een beloning of incentive, bijvoorbeeld verloot een cadeaubon onder de respondenten.

Ten derde benader elke potentiële respondent uit de steekproef eerst telefonisch om toestemming te vragen voor het versturen van de enquête. Op deze wijze worden meer enquêtes naar persoonlijke e-mailadressen gestuurd en biedt het de respondent de mogelijkheid om de enquête op een zelf gewenst moment in te vullen.

Tenslotte
 stuur na een aantal weken onderzoek een reminder naar alle persoonlijke e-mailadressen van alle benaderde personen, die de enquête nog niet hebben ingevuld.

Aan de slag!

[button link=”https://www.tvonlinesurveys.com/enquete/” icon=”chevron-right”]Naar alle enquete voorbeelden[/button]