Kies een segmentatie enquete of vragenlijst & literatuur segmenteren

Een belangrijk aspect voordat u start met uw onderzoek is het volgende. Begin altijd met het inwinnen van zo veel mogelijk informatie en zorg dat u de literatuur goed beheerst zodat u op de hoogte bent van alle ins en outs wat betreft segmentatie onderzoek & onderzoek doen in het algemeen. U heeft hier veel profijt van in het vervolg van uw onderzoek en u komt niet voor onverwachte verassingen te staan. Om u op weg te helpen hebben wij alvast een selectie gemaakt van Nederlandse en Engelse literatuur op gebied van segmentatie onderzoek en onderzoek doen. Gevolgd door informatie over segmentatie onderzoek.
Onderaan de pagina kunt u vervolgens de gewenste enquête of vragenlijst segmentatie uitkiezen.

Literatuur segmentatie onderzoek & onderzoek doen

Om te beginnen hebben wij voor u een selectie gemaakt van interessante literatuur wat betreft segmentatie onderzoek en onderzoek doen in het algemeen. Hoe moeten we bijvoorbeeld verkregen gegevens verwerken en analyseren voordat u ze in uw scriptie of onderzoek opneemt?

Nederlandse literatuur segmentatie onderzoek:

Tip 1: De perfecte positionering
De perfecte positionering Stop denken in oplossingen, start denken in problemen De perfecte positionering laat je compleet anders kijken naar het positioneren van een organisatie of merk. In plaats van te denken in oplossingen,…. Lees verder.

Tip 2: Stappen plan voor een scherpe positionering
In onze multimediale samenleving is de vraag hoe mensen over je spreken steeds belangrijker geworden. Positioneren is een marketingtechniek die je helpt de beeldvorming rond een product, dienst of organisatie proactief te sturen… Lees verder.

Tip 3: Strategisch merkenmanagement
Strategisch merkenmanagement gaat over merken, waarom merken belangrijk zijn, wat ze betekenen voor consumenten en professionals en wat organisaties moeten doen om ze op de goede manier te beheren. Het boek bestrijkt het complete vakgebied en maakt door de vele cases en voorbeelden de alledaagse praktijk van branding inzichtelijk… Lees verder.

Tip 4: Marketing, de essentie
Topmarketeers hebben allemaal dezelfde missie: de klant centraal stellen in de marketing. Hedendaagse marketing draait volledig om het creëren van klantwaarde en.. Lees verder

Engelse literatuur segmentatie onderzoek:

Tip 1: Brand expedition
Waar we ook gaan en staan, we worden altijd omringd door merken. Toch vragen we ons zelden af hoe ze zijn ontstaan.Welke filosofie… Lees verder.

Tip 2: Designing Brand experience
To successfully establish an emotional bond with the customer, marketers have to access the mind and heart. Put the customer in…. Lees verder.

Tip 3: Marketing Communication Strategy
Marketing Communications Strategy is an introduction to the theory and contemporary practice of marketing communications. This English-language edition of Marketing communicatie strategie closely mirrors the content and structure of the 2010 Dutch-language edition…. Lees verder
.

Gegevens verwerken en analyseren

Strategische marketingplanning
Hoe moet u een strategisch marketingproces opstarten? Dit handboek geeft u alle handvatten welke u nodig heeft om op de juiste wijze te plannen en.. Lees verder.

Inleiding SPSS 20 
SPSS, het bekende programma voor het analyseren van statistische gegevens. Dit boek bouwt voort op het succes van de voorgaande drukken voor oudere versies van SPSS en..Lees verder.

Marketing, de essentie
Topmarketeers hebben allemaal dezelfde missie: de klant centraal stellen in de marketing. Hedendaagse marketing draait volledig om het creëren van klantwaarde en.. Lees verder.

Segmentatie

Segmentatie is het opdelen van de markt in subgroepen en vervolgens ook rekening houden met verschillen in wensen van die groepen[1].
Een groep klanten kan worden beschouwd als segment indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
Homogeniteit/heterogeniteit. Binnen een segment dient de respons zoveel mogelijk homogeen te zijn en tussen de segmenten zoveel mogelijk heterogeen.
Voldoende omvang. Segmenten die zo klein zijn dat een winstgevende exploitatie onmogelijk is, zijn niet zinvol.
Meetbaar/identificeerbaar. De afnemers in de segmenten dienen op een of andere wijze te kunnen worden geïdentificeerd, zodat de resultaten strategieën aan concreet beschreven segmenten kunnen worden gekoppeld.
Bereikbaar. Voor het hanteren van de marktinstrumenten en met name de instrumenten distributie en reclame, is het noodzakelijk om het segment te kunnen bereiken.

Inzicht in deze voorwaarden kan alleen worden verkregen met kwantitatief onderzoek. Dit onderzoek komt erop neer dat eerst van een groot aantal mensen een grote hoeveelheid gegevens wordt verzameld, waarna gezocht wordt naar groepen consumenten die voldoen aan de hiervoor genoemde eisen (segmenten)[2].

Verzamelen gegevens segmentatie onderzoek

Eerst probeert men door middel van bijvoorbeeld diepte-interviews en groepsdiscussies met afnemers zoveel mogelijk inzicht te verkrijgen in de motivaties, attitudes en het gedrag van de afnemers. Met deze kennis wordt een vragenlijst opgesteld die bij een grote groep afnemers wordt afgenomen[3].

Een marketingstrategie vloeit voort uit een swot analyse en de eventuele confrontatiematrix. Vind hier een swot analyse voorbeeld welke u kunt gebruiken als voorbeeld.

Links
http://www.syntens.nl/Artikelen/Artikel/Markt-en-marketing-bepalen-door-segmentatie-en-marktonderzoek.aspx
http://www.uvt.nl/center-ar/nl/projects/segmentatie.html

[1] Strategische marketingplanning van dr Alsem 4de druk p.69

[2] Strategische marketingplanning van dr Alsem 4de druk p.107

[3] Strategische marketingplanning van dr Alsem 4de druk p.1

Ook voor het doen van segmentatie onderzoek zijn vragenlijsten nodig. De vragenlijsten die u hier vindt hebben vooral betrekking op de segmentatie van een merk. U kunt direct een aantal voorbeeld enquête (s) en vragenlijsten gratis downloaden.

Kies een type segmentatie onderzoek enquete om te downloaden:

Enquête segmentatie onderzoek

Let wel op: lees elke vragenlijst of enquête voorbeeld goed door en pas de enquêtevragen aan, indien nodig, aan de specifieke eisen van uw marktonderzoek, onderzoek of enquête. Alleen zo kunt u een goede online enquête maken.