Interviewvragen per onderwerp

Download alle interviewvragen in 3 eenvoudige stappen

Stap 1: kies een interviewvragen onderwerp
Stap 2: kies een download
Stap 3: download gratis de interviewvragen

Definitie interviewvragen

Een interview, ook wel vraaggesprek genoemd, is een gesprek waarbij een of meerdere personen worden ondervraagd door een of meerdere personen. Het is een methode om een persoon systematisch kennis van een ander te laten vergaren.

De marktonderzoeker gebruikt interviewvragen om gegevens te verzamelen op een controleerbare en herhaalbare wijze. Uit deze verzameling gegevens kan de onderzoeker informatie halen. Deze informatie is een van de bouwstenen van het onderzoek en daarom is het belangrijk dat de interviewvragen volledig afgestemd worden op de informatiebehoefte van het onderzoek en dat ze voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria.

Stap 1: kies een interviewvragen onderwerp

ORGANISATIEManagers & bedrijfVRAGENLIJST LIEFDEVragenlijst liefdeDEMOGRAFISCHE DATADemografische dataMARKETINGSegmentatiePositioneringMulti channelViral marketing

Soorten interviewvragen

Welke vragen zijn geschikt voor een interview? En welke vragen kun je beter niet stellen? Dat hangt af van het doel van je interview en de persoon die je ervoor uitkiest.

Interviewvragen kunnen onderverdeeld worden in gestructureerde en niet gestructureerde interviewvragen. De gestructureerde interviewvragen kunnen we dan weer onderverdelen in de volgende groepen:

  1. Dichotomische interviewvragen

Dit zijn meerkeuze vragen. Meestal moet de respondent kiezen uit een ja/nee antwoord of uit een beperkt aantal mogelijke antwoorden.

  1. Nominale interviewvragen

Dit type interviewvragen gebruiken we als we de maatgevendheid van iets onderzoeken. De correlatie tussen een cijfer en een idee of concept wordt beschreven in een waarde. Deze waarde is niet absoluut maar geeft de plaats aan tussen de andere waardes die gekozen kunnen worden.

  1. Filterende interviewvragen

Met deze vragen wordt nagegaan of de respondent een reeks van onderliggende vragen al of niet moet beantwoorden. Deze vragen gaan meestal vergezeld door zinnetjes zoals: “Indien ja, ga verder, indien nee, ga naar vraag X”.

We kunnen de interviewvragen ook anders indelen:

  1. Open of gesloten interviewvragen

In het geval van open interviewvragen krijgt de respondent niet de keuze tussen vooraf bepaalde antwoorden. Bij gesloten interviewvragen is dit wel het geval.

  1. Spontane of gestuurde interviewvragen

In het geval van spontane interviewvragen is er net als in het geval van open vragen geen set van voorgekookte antwoorden voorhanden. De samensteller van de interviewvragen gebruikt dit soort vragen als bijvoorbeeld op voorhand niet duidelijk is welke mogelijke antwoorden er zijn of welke antwoorden relevant zijn voor het onderzoek. We vinden deze interviewvragen ook terug in onderzoeken naar merkherkenning of het herkennen van reclame-uitingen.

  1. Interviewvragen met of zonder open einde

Interviewvragen zonder open einde geeft de respondent de mogelijkheid om vrijuit informatie te geven in zijn eigen bewoordingen. Een voorbeeld van dit soort interviewvragen is: “Kunt u me vertellen wat u van dit product vindt?” Het probleem met dit soort vragen is dat het verwerken van de antwoorden duur en omslachtig is en ook is het vergelijken met de antwoorden van andere respondenten problematisch. Het grote voordeel is dat soms belangrijke bijkomende informatie beschikbaar komt waardoor de onderzoeker op het spoor kan komen van onderliggende emoties of noden.