Enquêtes per onderwerp

Download alle enquêtes in 3 eenvoudige stappen

Stap 1: kies één van de enquêtes
Stap 2: kies een enquête download
Stap 3: download gratis alle enquêtes

Onderstaand vindt u vele enquêtes waarmee u online een enquête kunt maken, tijdens uw scriptie, sollicitatie, werk en/of onderzoek. De enquêtes zijn zeer geschikt voor kwantitatief onderzoek, maar u kan ze ook voor kwalitatief onderzoek gebruiken.

Stap 1: kies één van de enquêtes

ORGANISATIEManagers & bedrijfVRAGENLIJST LIEFDEVragenlijst liefdeDEMOGRAFISCHE DATADemografische dataMARKETINGSegmentatiePositioneringMulti channelViral marketing

Gebruik van de enquêtes

 1. Bepaal welke informatie noodzakelijk is voor het onderzoek en pas de enquêtes en interviewvragen eropaan

 • Vergeet niet enquêtevragen omtrent de demografische variabelen vast te stellen. Dit is eventueel nodig om te controleren of de respondent binnen de doelgroep valt.
  Controleer de teksten van de enquêtevragen op schrijf en stijlfouten. Dit is vooral belangrijk in het geval van schriftelijke enquêtes.
  Let in het geval van een schriftelijke enquête ook op de lay-out en de leesbaarheid van de enquêtevragen.
  Let op het taalgebruik en pas dit aan de potentiële respondent aan, jeugdigen hebben bijvoorbeeld een duidelijk ander taalgebruik dan 60-plussers.
 • Let op het gebruik, gebruik de juiste terminologie en zorg ervoor dat de enquêtevragen niet op verscheidene manieren kunnen opgevat worden in de enquêtes.
  Pas de moeilijkheidsgraad van de enquêtevragen aan de potentiële respondenten van de enquêtes.
 • Zorg ervoor dat de interviewvragen specifiek en concreet zijn.
  Wanneer een lijst met enquêtevragen vertaald moet worden zorg er dan voor dat de juiste terminologie wordt gebruikt, dus niet simpelweg vertalen met een woordenboekje!
 • Probeer te vermijden dat de respondent het gevoel krijgt dat er privacy grenzen worden overschreden.
 • Stel de antwoorden setjes zorgvuldig af op de noodzakelijke informatie voor het onderzoek.
 • Test de enquêtevragen eerst even uit bij vrienden of collega’s en vraag hun eerlijke mening en kritiekpunten.
 1. Korte enquêtes zijn de beste

 • Stel geen enquêtevragen die voor het onderzoek niet noodzakelijk zijn en spaar zo tijd en eventueel geld. Bovendien moet je nooit het geduld van de respondenten te veel op de proef stellen. Onnodige interviewvragen kunnen wrevel opwekken en de aandacht afleiden van die enquêtevragen die wel belangrijk zijn voor het onderzoek.
 • Lange enquêtes leidden meestal tot grote aantallen onvolledig ingevulde enquêtes.
  Er zijn maar weinig mensen bereid lange enquêtes in te vullen, tenzij ze daartoe verplicht worden. Maar dat laatste leidt dikwijls tot vertekende resultaten omdat de respondenten dan soms de neiging krijgen er met hun pet naar te gooien.
 1. Gebruik meerdere kolommen indien de mogelijke antwoorden een lange lijst vormen

  Zorg dat de antwoordmogelijkheden in een logische volgorde staan, bijvoorbeeld alfabetisch. Dat vergemakkelijkt het zoeken voor de respondent.

 2. Probeer je enquêtevragen op een creatieve manier te presenteren

Voorbeeld 1:
Wat vindt u van product A: 0 goed    0 voldoende    0 slecht
Wat vindt u van product B: 0 goed    0 voldoende    0 slecht
Wat vindt u van product C: 0 goed    0 voldoende    0 slecht
Wat vindt u van product D: 0 goed    0 voldoende    0 slecht

Voorbeeld 2:
Geef aan wat u van de onderstaande producten vindt
Goed Voldoende Slecht
Product A    0        0     0
Product B    0        0     0
Product C    0        0     0
Product D    0        0     0

Het eerste voorbeeld is duidelijker omdat niet telkens weer dezelfde vraag wordt gesteld.
In het geval van een online enquête kan ook gedacht worden aan het gebruiken van zogenaamde drop down menu’s. De lijst van mogelijke antwoorden wordt zichtbaar wanneer men met de cursor er op gaat staan. Dit spaart ruimte en alles wordt overzichtelijker.

 1. Gebruik waar nodig afbeeldingen om enquêtes & interviewvragen duidelijker te maken

Overdrijf niet en houdt rekening met o.a. de leeftijd van de respondenten in de enquêtes
Vergewis je ervan dat je ‘geleende’ afbeeldingen mag gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze vrij van rechten zijn.