Vragenlijsten per onderwerp

Download alle vragenlijsten in 3 eenvoudige stappen

Stap 1: kies één van de vragenlijsten
Stap 2: kies een download
Stap 3: download gratis één van de vragenlijsten

Een vragenlijst

Een vragenlijst of lijst met interviewvragen is een document dat één of meerdere reeksen van gestructureerde vragen bevat. Elk van deze vragen is verbonden met een set mogelijke antwoorden. Ook in het geval van open vragen worden de antwoorden naderhand meestal ingedeeld in groepen. Wanneer deze vragen voorgelegd worden aan een statistisch significant aantal respondenten is het mogelijk om informatie te verzamelen ten behoeve van een onderzoek. Het document kan op papier of online ingezet worden. Om gestructureerde vragen te krijgen is een precies en correct woordgebruik noodzakelijk. Het is ook een dwingende noodzaak dat alle respondenten dezelfde vragen op dezelfde manier voorgelegd krijgen, dit om zogenaamde ruis te voorkomen.

Stap 1: Kies één van de vragenlijsten

ORGANISATIEManagers & bedrijfVRAGENLIJST LIEFDEVragenlijst liefdeDEMOGRAFISCHE DATADemografische dataMARKETINGSegmentatiePositioneringMulti channelViral marketing

Vragenlijsten maken

Nadat de onderzoeker heeft bepaald welk onderzoeksontwerp en welke schaalprocedures hij gaat gebruiken. Kan hij een vragenlijst gaan maken.

Vragenlijsten maken en gebruiken is een basismethode om kwantitatieve data te verkrijgen in een beschrijvend onderzoek. De vragenlijst methode vereist een procedure om het dataverzamelingsproces te standaardiseren zodat de data intern consistent is en geanalyseerd kan worden op een uniforme samenhangende manier.

Een vragenlijst is een gestructureerde manier van gegevensverzameling die bestaat uit een aantal schriftelijke of mondelinge vragen aan respondenten. Het vormt maar een deel van het dataverzamelingsproces, want er bestaan ook nog andere onderdelen zoals veldwerkprocedures.

Een vragenlijst heeft drie doelen:

 1. Het moet de benodigde informatie vertalen in specifieke vragen die de respondent kan en wil beantwoorden.
 2. De vragenlijst moet de response error minimaliseren.
 3. Het moet de respondent stimuleren en aanmoedigen om mee te werken en de vragenlijsten volledig in te vullen.

Stappenplan maken vragenlijsten:

 1. Specificeer de benodigde informatie
 2. Specificeer het type interviewmethode welke je gaat gebruiken.
 3. Bepaal de inhoud van de specifieke vragen.
 4. Ontwerp de vragenlijst zo dat de respondent de vragen kan en wil beantwoorden.
 5. Bepaal de structuur van de vragenlijst en vragen.
 6. Bepaal de woorden welke je gebruikt in de vragenlijst en vragen.
 7. Zet de vragen uit de vragenlijst in de juiste volgorde.
 8. Maak de vorm en de lay-out van de vragenlijst.
 9. Produceer de vragenlijsten op de juiste manier met het juiste materiaal.
 10. Verwijder bugs uit de vragenlijsten d.m.v. pre testen..