Enquete online beleggen en online-broker

Enquete Online Beleggen – Online brokers gebruikers enquête

Deze vragenlijst kan gebruikt worden bij het doen van een online onderzoek om het gebruikersgedrag in kaart te brengen van online broker diensten.
Een online broker is instelling welke bemiddelt tussen de koper en verkoper van bijvoorbeeld aandelen, opties, hefboomproducten, futures, indices, Forex & valutahandel. De broker krijgt voor iedere transactie een vergoeding welke commissie wordt genoemd. Tegenwoordig zijn er vele brokers in de markt en de tarieven worden steeds scherper.

De enquete begint met vragen over uw online broker en welke aspecten u het meest van belang vindt bij online beleggen. Gevolgd door een aantal demografische vragen.

1. Selecteer de online broker die u gebruikt (of die u het meeste gebruikt)

LYNX Online Beleggen
– ….
– ….
.

2. Hoe vaak logt u in, in uw online broker account?

o Meer dan één keer per dag
o Eén keer per dag
o Paar keer per week
o Eén keer per week
o Paar keer per maand
o Eén keer per maan
o Eens in de twee a drie maanden
o Eén keer per jaar
o Nog minder

3. Gebruikt u, uw smartphone bij het handelen of monitoren?

o Ja
o Nee

4. Hoe tevreden bent u over de beschikbare diensten van uw online broker?

o Zeer tevreden
o Tevreden
o Ontevreden
o Zeer ontevreden

5. Kies de stelling welke het beste uw ervaringen reflecteert. Bent u van mening dat…..

o Uw online broker uw probeert te helpen dmv verschillende tools en diensten om u succesvol te laten investeren en beleggen?
o Uw online broker puur en alleen aan- en verkopen aanneemt.

6 Welke kenmerk is voor het belangrijkste wanneer u zaken doet met uw online broker? (kies één)

o Lage tarieven & commissies.
o Tools om zelf onderzoek te doen naar effecten.
o Breed aanbod van investeringsmogelijkheden.
o Gedetailleerde account informatie en prestatie rapportage.
o Snelheid van handelen voor daytrading.
o  Educatie & masterclasses
o Een geavanceerde website.

7. Zou u geïnteresseerd zijn in het krijgen van bepaald advies door uw online broker over het opbouwen van een portfolio en het kiezen van effecten? Kortom, u helpen bij slim beleggen?

o Ja
o Nee

8. Welke van de volgende beleggingscategorieën omvat het grootste gedeelte van uw portefeuille in uw online broker  account?

o Aandelen
o EFT’s
o Bonds
o Opties
o Hefboomproducten: Sprinters, Speeders en Turbo’s
o Valuta
o Indices
o Anders…

Demografische data / vragen

Voorbeeld vragenlijst / enquete / marktonderzoek

Naam:

Wat is uw geslacht?
o Man
o Vrouw

Wat is uw leeftijd?
…..……jaar

Wat is uw leeftijd?
o 16-24 jaar
o 25-40 jaar
o 41-55 jaar
o 56-70 jaar
o 71 jaar of ouder

Wat is uw status?
o Alleenstaand
o Alleenstaand met kinderen
o Samenwonend
o Samenwonend met kinderen
o Getrouwd
o Getrouwd met kinderen
o….

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
o 1 persoon
o 2 personen
o 3-4 personen
o 5 of meer personen

Wat zijn de vier cijfers uw postcode? ____

Wat is uw e-mailadres? _______________________

In welke regio bent u woonachtig?
o Regio Noord (Groningen/ Friesland/ Drenthe)
o Regio Oost (Overijssel/ Flevoland/ Gelderland)
o Regio Zuid (Noord-Brabant/ Limburg)
o Regio West (Noord-Holland/ Zeeland/ Zuid-Holland)
o Rotterdam en/ of randgemeente(n)
o Amsterdam en/ of randgemeente(n)
o Den Haag en/ of randgemeente(n)
o Utrecht en/ of randgemeente(n)

Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
o Basisonderwijs
o Lager / voorbereidend beroepsonderwijs (lbo / vmbo)
o Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo)
o Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
o Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
o Voorbereiden wetenschappelijk onderwijs (vwo)
o Hoger beroepsonderwijs (hbo)
o Wetenschappelijk onderwijs (wo)
o Geen antwoord

>> Terug naar enquete overzicht <<