Kies een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Download elke voorbeeld enquête of vragenlijst medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2 stappen

Stap 1: Kies een medewerkerstevredenheidsonderzoek
Stap 2: Download gratis de enquête of vragenlijst medewerkerstevredenheidsonderzoek in Word- of pdf-formaat

U vindt hier verschillende soorten voorbeeld enquêtes en vragenlijsten medewerkerstevredenheid welke u kunt gebruiken bij het opzetten van een medewerkersonderzoek of medewerkerstevredenheidsonderzoek.Elke medewerkerstevredenheidsonderzoek enquête of medewerkersonderzoek vragenlijst bestaat uit een aantal voorbeeldvragen. De voorbeeld vragenlijsten en enquêtes zijn met name geschikt voor kwantitatief onderzoek, maar ook deels voor kwalitatief onderzoek.

Een belangrijk aspect voordat u start met uw onderzoek is het volgende. Begin altijd met het inwinnen van zo veel mogelijk informatie en zorg dat u de literatuur goed beheerst zodat u op de hoogte bent van alle ins en outs wat betreft medewerkerstevredenheidsonderzoek & onderzoek doen in het algemeen. U heeft hier veel profijt van in het vervolg van uw onderzoek en u komt niet voor onverwachte verassingen te staan. Om u op weg te helpen hebben wij alvast een selectie gemaakt van Nederlandse en Engelse literatuur op gebied van medewerkerstevredenheidsonderzoek en onderzoek doen. Gevolgd door informatie over medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Onderaan de pagina kunt u ook de gewenste enquête of vragenlijst medewerkerstevredenheidsonderzoek opvragen.

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDMedewerkerstevredenheidsonderzoekMedewerkerstevredenheidsonderzoek (open vragen) KLANTTEVREDENHEID Website Product Financiële instelling Dienstverlening Bedrijf
KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ServiceTandpastaAdvocaten kantoor Technische service Interne vragenlijst CUSTOMER LOYALTY Customer loyalty product

Doel en definitie medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek beschrijft de tevredenheid in het werk. Hoe tevreden een individu is met zijn of haar baan. Hoe gelukkiger mensen zijn in hun werk, hoe meer tevreden men is. Medewerkerstevredenheid is niet hetzelfde als motivatie of attitude, ook al gaat het duidelijk samen.

Het doel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is het streven naar een betere medewerkerstevredenheid en prestaties. Gebruikte methodes omvatten werk roulatie, taakverbreding, taakverrijking en functie herontwikkeling.
Andere invloeden op medewerkerstevredenheid zijn onder andere; de stijl van leidinggeven, cultuur, de betrokkenheid van de werknemers, empowerment en de autonome werkpositie.
Voldoening in het werk is een zeer belangrijke eigenschap die vaak wordt gemeten door organisaties d.m.v. een medewerkerstevredenheidsonderzoek.
De meest voorkomende manier van meten is het gebruik van schalen waarbij de werknemers reacties geven op hun werk.

De voorbeeldvragen hebben betrekking op:

  • Loon
  • Verantwoordelijkheden op het werk
  • Verschillende taken
  • Promotiemogelijkheden
  • Het werk zelf
  • De medewerkers zelf

Sommige interviewers stellen vragen waarop men kan antwoorden met ja of nee.

Dit terwijl andere interviewers vragen stellen op een schaal van 1-5, waarbij 1 ‘helemaal niet tevreden ” betekend en 5 staat voor “zeer tevreden ” om de tevredenheid te meten.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek vragenlijst & enquête

Het is voor een organisatie van groot belang dat ze kan rekenen op de steun van een team van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Tevreden medewerkers zijn dikwijls meer gemotiveerd en medewerkers bepalen toch voor een belangrijk deel de kwaliteit van de onderneming, vandaar het belang van een goede medewerkerstevredenheid.

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan dan ook inzichtelijk maken welke factoren aan deze (on) tevredenheid bijdragen en in welke mate. Ook kan een dergelijk onderzoek ertoe bijdragen dat ideeën van de werkvloer de directie sneller bereiken.  Indien de directie een beter inzicht heeft in de (on) tevredenheid van haar medewerkers heeft zij ook meer aanknopingspunten om haar beleid aan te passen.
Ook is het zo dat ontevreden medewerkers eerder op zoek gaan naar een andere werkplek. Managers zijn zich dikwijls niet van die ontevredenheid bewust en lopen zo het risico goed en gekwalificeerd personeel te verliezen.

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek valt in het algemeen onder kwantitatief onderzoek.  Naar gelang het aantal medewerkers is het nodig om een betrouwbare steekproef te trekken. Om een eerlijk beeld te krijgen gebeurt dit soort onderzoeken meestal anoniem. Het kwantitatieve onderzoek kan altijd nog uitgebreid worden met een kwalitatief onderzoek door middel van o.a. diepte-interviews.
Tijdens zo een medewerkerstevredenheidsonderzoek komen diverse aspecten aanbod zoals personeelsbeleid, carrièrekansen, werksfeer, bedrijfscultuur en arbeidsvoorwaarden en salariëring.
Onderzocht wordt niet alleen de gemiddelde medewerkerstevredenheid op deze punten, maar ook in welke maten zij van invloed zijn op de algemene (on) medewerkerstevredenheid van de medewerkers.
De basis voor het uitvoeren van bovengenoemde onderzoeken zijn vragenlijsten die tijdens enquêtes gebruikt worden.
U kunt natuurlijk ook direct een aantal voorbeeld enquêtes en vragenlijsten gratis downloaden.

Literatuur medewerkerstevredenheidsonderzoek & onderzoek doen

Om te beginnen hebben wij voor u een selectie gemaakt van interessante literatuur wat betreft medewerkerstevredenheidsonderzoek en onderzoek doen in het algemeen. Hoe moeten we bijvoorbeeld verkregen gegevens verwerken en analyseren voordat u ze in uw scriptie of onderzoek opneemt?

Nederlandse literatuur medewerkerstevredenheid:
Tip 1: Klanttevredenheid, de zin en onzin
In Nederland en België worden vele miljoenen verspild aan slecht medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het onderzoek lijkt een doel op zich te zijn geworden met als bijzaak.. lees verder.

Tip 2: De ultieme vraag: Zou u ons bedrijf aanbevelen?
Te veel ceo’s hebben ambitieuze groeiplannen, maar slagen er niet in ze te realiseren. Waarom? Omdat ze zich richten op winstdoelstellingen die op de korte termijn werken, maar.. lees verder.

Tip 3: Customer Relationship Management
CRM is tegenwoordig een bekende term in het bedrijfsleven, maar het is voor organisaties niet altijd duidelijk hoe ze er invulling aan moeten geven. Ze worstelen met vragen als:.. lees verder.

Engelse literatuur klanttevredenheid:
Tip 1: De customer delight strategie
Customer Delight is de overtreffende trap in klanttevredenheid. Uw klanten zijn uiterst tevreden en enthousiast over uw organisatie. U hebt klanten voor het leven die als echte.. lees verder.

Tip 2: The excellent customer journey experience
Dit is hét customer journey experience handboek voor multi-channel management. Het wordt lastiger voor marketing, sales en service. Waarom?.. lees verder.

Tip 3: Emotional Satisfaction of Customer Contacts
Met the Emotional Satisfaction of Customer Contacts (ESCC) als startpunt toont Güngör aan dat medewerkers in servicecenters cruciaal zijn om de.. lees verder.

Gegevens verwerken en analyseren
Strategische marketingplanning
Hoe moet u een strategisch marketingproces opstarten? Dit handboek geeft u alle handvatten welke u nodig heeft om op de juiste wijze te plannen en.. lees verder.

Inleiding SPSS 20
SPSS, het bekende programma voor het analyseren van statistische gegevens. Dit boek bouwt voort op het succes van de voorgaande drukken voor oudere versies van SPSS en.. lees verder.

De essentie van Marketing
Topmarketeers hebben allemaal dezelfde missie: de klant centraal stellen in de marketing. Hedendaagse marketing draait volledig om het creëren van klantwaarde en.. lees verder.

Kies een type medewerkerstevredenheidsonderzoek vragenlijst om te downloaden:

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (open vragen)

Let op: lees elke vragenlijst of enquete voorbeeld goed door en pas de enquete vragen aan, indien nodig aan de specifieke eisen van uw marktonderzoek, onderzoek of scriptie. Alleen zo kunt u een goede online enquete maken.