Preview klanttevredenheidsonderzoek vragenlijst service

Onderstaand een preview van een klanttevredenheidsonderzoek vragenlijst  met als onderwerp: hoe beoordeel ik een service op klanttevredenheid. Onderaan kunt u de gehele vragenlijst gratis opvragen.

Vergeet niet:

Klanttevredenheid, de zin en onzin
De ultieme vraag: Zou u ons bedrijf aanbevelen?
De ultieme vraag 2.0 hoe bedrijven klanten veranderen in ambassadeurs

Klanttevredenheidsonderzoek vragenlijst service

Voorbeeld vragenlijst/ enquête/ marktonderzoek/ enquêtevragen
Voor een klanttevredenheidsonderzoek is een voorbeeld klanttevredenheid vragenlijst of enquête nodig. Dit is een belangrijk instrument om inzicht te krijgen of een klant tevreden is over de geleverde service. Deze vragenlijst helpt een organisatie om inzicht te geven hoe zij de kwaliteit van de service kan verbeteren, en zo de business van de organisatie te verbeteren.
De vragen moeten juist worden geformuleerd zodat dat het doel van de vragenlijst duidelijk is, en de enquête voor oplossingen en ideeën kan zorgen.

Klanttevredenheidsonderzoek vragenlijst

Naam van de respondent: ______________
Adres ______________________
E-mail __________

1. Bent u tevreden met de service die u heeft ontvangen?

a) Zeer tevreden
b) Tevreden
c) Enigszins tevreden
d) Helemaal niet tevreden

2. Hoe zou u de kwaliteit van de service omschrijven?

a) Uitstekend
b) Goed
c) Gemiddeld
d) Slecht
e) Verschrikkelijk

3. Bent u het er mee eens dat de service
aan uw verwachtingen heeft voldaan?

a) Helemaal mee eens
b) Mee eens
c) enigszins eens
d) Oneens
e) Zeer mee oneens

4. In welke mate heeft u het gevoel dat de service aan uw verwachtingen heeft voldaan?

a) Bijna alle verwachtingen
b) De meeste van mijn verwachtingen
c) Een deel van mijn verwachtingen
d) Heeft niet aan mijn verwachtingen voldaan

5. Wat zijn volgens u de sterke punten van de service?

6. Wat ziet u als de nadelen of mindere kanten van de service?

7. Wat zijn volgens u verbeterpunten? Wat stelt u voor?

8. In de toekomst, zou u een vergelijkbare service van ons afnemen?
a) Ja
b) Misschien
c) Nee

9. Zou u onze service aan iemand anders aanbevelen?
A) Ja
b) Misschien
c) Nee

Bekijk meer enquêtes over klanttevredenheid

<

KLANTTEVREDENHEID Website Product Financiële instelling Dienstverlening Bedrijf AFTERSALES After sales automotive
KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Service Tandpasta Advocaten kantoor Technische service Interne vragenlijstCUSTOMER LOYALTY Customer loyalty product