Preview intern klanttevredenheidsonderzoek vragenlijst

Onderstaand een preview van een klanttevredenheidsonderzoek vragenlijst met als onderwerp: hoe zet ik een intern klanttevredenheidsonderzoek  op. Onderaan kunt u de gehele vragenlijst gratis opvragen.

Vergeet niet:

Klanttevredenheid, de zin en onzin
De ultieme vraag: Zou u ons bedrijf aanbevelen?
De ultieme vraag 2.0 hoe bedrijven klanten veranderen in ambassadeurs

Om een intern klanttevredenheidsonderzoek te doen, is een interne klanttevredenheid vragenlijst nodig. Een interne klanttevredenheid vragenlijst is een evaluatie-instrument dat u helpt om vast te stellen hoe tevreden de interne klanten zijn van een organisatie, bijvoorbeeld hoe tevreden is men met hun afdeling of met de organisatie. Deze vragenlijst helpt u om te beoordelen of het beleid van een organisatie gerechtvaardigd is. De vragenlijst moet beschikken over relevante voorbeeldvragen voor de organisatie om verbeteringen aan te brengen.

Preview voorbeeld interne klanttevredenheid vragenlijst

 1. Heeft u het gevoel dat u tijdig en correct geïnformeerd wordt over eventuele wijzigingen?
  a) Altijd
  b) Vaak
  c) Soms
  d) Zelden
  e) Nooit

  2. Bent u het ermee eens dat uw aanvragen efficiënt worden afgehandeld?
  a) Ja
  b) nr.
  c) Tot op zekere hoogte

  3. Wanneer u een verzoek indient, heeft u hier snel antwoord op?
  a) Altijd
  b) Vaak
  c) Soms
  d) Zelden
  e) Nooit

  4. Bent u in staat om uit te vinden welke informatie u nodig heeft?
  a) Altijd
  b) Vaak
  c) Soms
  d) Zelden
  e) Nooit

  5. Bent u tevreden over de manier waarop uw
  aanvragen worden behandeld?
  a) Zeer tevreden
  b) Tevreden
  c) Een beetje tevreden
  d) Helemaal niet tevreden

  6. Heeft u het gevoel dat u met aandacht en respect wordt behandeld?
  a) Altijd
  b) Vaak
  c) Soms
  d) Zelden
  e) Nooit

  7. Heeft u het gevoel dat aan al uw verwachtingen wordt voldaan?
  a) Ja, de meeste van hen
  b) Nee helemaal niet
  c) Een aantal van hen

  8. Wordt er snel gereageerd op uw problemen of twijfels?
  a) Altijd
  b) Vaak
  c) Soms
  d) Zelden
  e) Nooit

  9. Heeft u nog suggesties of opmerkingen?

  Naam: ______________
  Afdeling: ______________
  Werknemer id: ____________
  Aanwijzing: ________________
  Mobiel nummer: _____________
  E-mail id: _____________

  Dankwoord

Interesse om de volledige gratis klanttevredenheid enquete te bekijken en op te vragen?

>> Bekijk de volledige vragenlijst interne klanttevredenheid <<