Kies een klanttevredenheidsonderzoek enquete of vragenlijst & literatuur klantevredenheid

Een belangrijk aspect voordat u start met uw onderzoek is het volgende. Begin altijd met het inwinnen van zo veel mogelijk informatie en zorg dat u de literatuur goed beheerst zodat u op de hoogte bent van alle ins en outs wat betreft klanttevredenheidsonderzoek & onderzoek doen in het algemeen. U heeft hier veel profijt van in het vervolg van uw onderzoek en u komt niet voor onverwachte verassingen te staan. Om u op weg te helpen hebben wij alvast een selectie gemaakt van Nederlandse en Engelse literatuur op gebied van klanttevredenheidsonderzoek en onderzoek doen.
Gevolgd door informatie over klanttevredenheid & tevredenheid onderzoek.

Onderaan de pagina kunt u vervolgens de gewenste enquête of vragenlijst klanttevredenheid uitkiezen.

KLANTTEVREDENHEIDWebsite Product Financiële instelling Dienstverlening BedrijfAFTERSALESAfter sales automotive
KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKService Tandpasta Advocaten kantoor Technische service Interne vragenlijstCUSTOMER LOYALTYCustomer loyalty product

>> Direct naar: medewerkerstevredenheidsonderzoek

Literatuur klanttevredenheidsonderzoek & onderzoek doen

Om te beginnen hebben wij voor u een selectie gemaakt van interessante literatuur wat betreft klanttevredenheidsonderzoek en onderzoek doen in het algemeen. Hoe moeten we bijvoorbeeld verkregen gegevens verwerken en analyseren voordat u ze in uw scriptie of onderzoek opneemt?

Nederlandse literatuur klanttevredenheid:

Tip 1: De klant is koning!
Een inspiratiebron voor marketeers met tientallen casestudy’s; De perfecte combinatie van wetenschappelijke en commerciële inzichten uit marktonderzoek Generatie Y (13 – 29 jaar vandaag) is de meest reclamekritische generatie. Maar… lees verder.

Tip 2: De klant is GEEN koning!
Voor alle winkelmedewerkers en ondernemers die het winkelvak nog meer willen omarmen. Die zichzelf op een ander spoor durven zetten, nu het winkelen sterk verandert. Geschreven door een meester mysteryguest. Ga mee de winkel in met Troost. Lees, herken, lach en leer. 73 anekdotes en 121 leermomenten… lees verder.

Tip 3: Klanttevredenheid, de zin en onzin
In Nederland en België worden vele miljoenen verspild aan slecht klanttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek lijkt een doel op zich te zijn geworden met als bijzaak.. lees verder

Tip 4: De ultieme vraag: Zou u ons bedrijf aanbevelen?
Te veel ceo’s hebben ambitieuze groeiplannen, maar slagen er niet in ze te realiseren. Waarom? Omdat ze zich richten op winstdoelstellingen die op de korte termijn werken, maar.. lees verder.

De ultieme vraag 2.0 hoe bedrijven klanten veranderen in ambassadeurs
‘Zou u ons aan een vriend aanraden?’ Door deze vraag aan al je klanten te stellen ontdek je ’tegenstanders’ (die een slechte indruk hebben en gemakkelijk kunnen overstappen naar de concurrent) en ‘promoters’ (ambassadeurs, die zorgen voor gezonde winst en duurzame groei). Deze twee extremen, en de middenmoot, kun je in kaart brengen met de …lees verder

Engelse literatuur klanttevredenheid

Tip 1: Customer Satisfaction is Worthless, Customer Loyalty is Priceless
Proving that loyal customers are better than satisfied ones–since the latter will shop anywhere–a sales staff trainer shows readers how to produce customer loyalty through a fresh approach to customer service and how to turn customers into salespeople. Tour. IP…. Lees verder.

Tip 2: Researching Customer Satisfaction and Loyalty
Customer satisfaction and loyalty has been one of the largest areas of market research for the past twenty years, and interest in it continues to increase. Organizations today invest heavily in programmes designed to retain customers as they recognize the importance of having loyal, committed customers to sustain and increase company profits. Researching Customer Satisfaction…lees verder

Tip 3: Emotional Satisfaction of Customer ContactsMet the Emotional Satisfaction of Customer Contacts (ESCC) als startpunt toont Güngör aan dat medewerkers in servicecenters cruciaal zijn om de.. lees verder.

Gegevens verwerken en analyseren

Strategische marketingplanning
Hoe moet u een strategisch marketingproces opstarten? Dit handboek geeft u alle handvatten welke u nodig heeft om op de juiste wijze te plannen en.. Lees verder.

Inleiding SPSS 20 
SPSS, het bekende programma voor het analyseren van statistische gegevens. Dit boek bouwt voort op het succes van de voorgaande drukken voor oudere versies van SPSS en..Lees verder.

Marketing, de essentie
Topmarketeers hebben allemaal dezelfde missie: de klant centraal stellen in de marketing. Hedendaagse marketing draait volledig om het creëren van klantwaarde en.. Lees verder.

Informatie klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van klanten is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de organisatie, dienstverlening, product, website of bedrijf. Tevredenheid ontstaat wanneer consumenten op een aantal dimensies het gevoel hebben dat verwachtingen en ervaringen (minimaal) overeenstemmen1.
Inzicht in de klanttevredenheid is noodzakelijk om concrete verbeteringen in de dienstverlening aan de klant te kunnen realiseren. Inzicht kan verkregen worden door bijvoorbeeld de klant zijn mening te vragen met behulp van klanttevredenheidsonderzoek. Zo een onderzoek maakt gebruik van aangepaste vragenlijsten en enquêtes. Zulke enquêtes en vragenlijsten kunnen online gedaan worden maar ook door middel van enquêteurs op straat.
De enquête vragen gaan meestal over de volgende onderwerpen :
– In welke mate worden de verschillende huidige producten, websites  en/of diensten gebruikt en gewaardeerd?
– Wat zijn de kritische succesfactoren, welke factoren maken dat klanten tevreden zijn?

– Hoe beoordelen de klanten het functioneren, het kennisniveau en de communicatie met de medewerkers?
– Welke additionele producten, diensten en of website worden op prijs gesteld?
– In hoeverre gaat de klant in de toekomst gebruik maken een bepaalde product,
website of dienstverlening?
– Bij welke concurrent(en) neemt de klant nog meer diensten/ producten af en waarom?
– Zijn er verschillen tussen klanten met een specifiek profiel?
– Is er een verschil tussen de interne tevredenheid perceptie (van medewerkers) en die van de klanten?2

Dit soort onderzoeken zijn meestal kwantitatief. Indien het om zeer grote aantallen gaat moet er met statistische hulpmiddelen gewerkt worden. Er moet dan een o.a. een steekproefgrootte bepaald worden etc.. De gekozen methode hangt uiteraard af van de aard van het onderzoek, het type bedrijf, de beschikbare klanteninformatie e.d. . Aan de hand van een kwantitatief onderzoek kan men daarna met een kwalitatief onderzoek de informatie die uit de data gedestilleerd worden gaan uitdiepen. Men kan zo proberen de achterliggende gedachtes en motivaties te achterhalen. Dit soort marktonderzoek of onderzoek maakt o.a. gebruik van diepte-interviews.
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan men dan veranderingen doorvoeren in bedrijfsprocessen, management, klantbenadering etc. .

1 Strategische marketingplanning dr.K.J. Alsem 4de druk p.38
2 internetsite MWM² bureau voor online onderzoek

Kies een type klanttevredenheidsenquête om te downloaden:

Enquête klanttevredenheid website
Enquête klanttevredenheid product
Enquête klanttevredenheid financiële instelling
Enquête klanttevredenheid dienstverlening
Enquete klanttevredenheid bedrijf
Enquete After sales
Enquete Customer loyalty

Kies een type klanttevredenheidsonderzoek vragenlijst om te downloaden:

Klanttevredenheidsonderzoek vragenlijst service
Klanttevredenheidsonderzoek vragenlijst tandpasta
Klanttevredenheidsonderzoek vragenlijst advocatenkantoor
Klanttevredenheidsonderzoek vragenlijst technische service
Klanttevredenheidsonderzoek vragenlijst intern

Let op: lees elke vragenlijst of enquete voorbeeld goed door en pas de enquete vragen aan, indien nodig aan de specifieke eisen van uw marktonderzoek, onderzoek of scriptie. Alleen zo kunt u een goede online enquete maken.