Preview enquete merkbeleving park

Onderstaand een preview van de enquete merkbeleving park. Onderaan kunt u de gehele vragenlijst gratis opvragen.

Inhoud: 21 enquêtevragen. Vergeet niet:

Tip 1: Maak je merk cool
Tip 2: Merk toch hoe sterk
Tip 3: Het enige boek over merken dat je nodig hebt
Tip 4: De vijf stappen naar een betekenisvol merk

Preview enquete merkbeleving park

We starten met het vergaren van demografische data, vervolgens starten we met de enquete merkbeleving

.

Naam:

Wat is uw geslacht?

 • Man
 • Vrouw

Wat is uw leeftijd?

………jaar

Wat is uw leeftijd?

 • 16-24 jaar
 • 25-40 jaar
 • 41-55 jaar
 • 56-70 jaar
 • 71 jaar of ouder

Wat is uw status?

 • Alleenstaand
 • Alleenstaand met kinderen
 • Samenwonend
 • Samenwonend met kinderen
 • Getrouwd
 • Getrouwd met kinderen
 • ….

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?

 • 1 persoon
 • 2 personen
 • 3-4 personen
 • 5 of meer personen

Wat zijn de vier cijfers uw postcode? ____

Wat is uw e-mailadres? _______________________

In welke regio bent u woonachtig?

 • Regio Noord (Groningen/ Friesland/ Drenthe)
 • Regio Oost (Overijssel/ Flevoland/ Gelderland)
 • Regio Zuid (Noord-Brabant/ Limburg)
 • Regio West (Noord-Holland/ Zeeland/ Zuid-Holland)
 • Rotterdam en/ of randgemeente(n)
 • Amsterdam en/ of randgemeente(n)
 • Den Haag en/ of randgemeente(n)
 • Utrecht en/ of randgemeente(n)

Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

 • Basisonderwijs
 • Lager/ voorbereidend beroepsonderwijs (lbo/ vmbo)
 • Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
 • Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
 • Voorbereiden wetenschappelijk onderwijs (vwo)
 • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
 • Wetenschappelijk onderwijs (wo)
 • Geen antwoord

Uw inkomen ontvangt u uit:

 • Een betaalde baan
 • Vroegpensioen
 • AOW
 • AOW met aanvullend pensioen
 • Een andere uitkering
 • Geen antwoord

Merkbeleving Park

Introductie

De vragen
Onderstaand zijn per categorie van belevenis de vragen weergegeven. Bij iedere categorie is een korte typering gebruikt om de respondent een correct beeld te geven van de context van de betreffende vraag.

Legenda
1= helemaal mee oneens
2= mee oneens
3= niet eens/niet oneens
4= mee eens
5= helemaal mee eens

Situationele betrokkenheid
U heeft zojuist ”naam park” bezocht. Ik wil u vragen of u kunt aangeven of u het in ”naam park” leuk hebt gevonden. Kunt u aangeven welke keuzemogelijkheid op u van toepassing is? Het betreft hier uw algemene oordeel over het park en uw bezoek. Onderstaand staan een aantal uitspraken. Als u uw situatie vandaag moet beschrijven, welke uitspraak is dan het meest van toepassing op uw situatie:

1a. Vandaag was ik met mijn gedachten helemaal op aan het gaan in het park en de activiteiten:
Mee oneens o o o o o Mee eens

Wanneer u terugkijkt op het bezoek aan ”naam park” kunt u dan aangeven in welke mate deze uitspraken op uw gevoel over deze dag van toepassing zijn:
1b. Vandaag voelde ik mij:
Vrolijk o o o o o Niet vrolijk

Interesse om de volledige gratis enquete merkbeleving te bekijken en op te vragen?

>> Bekijk de volledige enquête merkbeleving <<