Interviewvragen opleiding

Interviewvragen opleiding

Onderstaand vindt u een lijst met interviewvragen over uw opleiding, welke u kunt gebruiken ter inspiratie voorafgaand aan een interview

Begin altijd met het inwinnen van zo veel mogelijk informatie en zorg dat u de literatuur goed beheerst zodat u op de hoogte bent van alle ins en outs wat betreft interviewen, type interviewvragen en gesprekstechnieken in het algemeen. U heeft hier veel profijt van in het vervolg van uw onderzoek en u komt niet voor onverwachte verassingen te staan. Om u op weg te helpen hebben wij alvast een selectie gemaakt van Nederlandse literatuur op gebied van interviewvragen.

Tip1: Leren interviewen
Tip 2: Gesprekscommunicatie
Tip 3: Beste Gesprekstechnieken

Voorbeeld vragenlijst persoonlijke interviewvragen opleiding

 

Onderstaand vindt u interviewvragen opleiding, welke u kunt gebruiken ter inspiratie voorafgaand aan een interview.

Waarom hebt u indertijd voor deze studie gekozen?

Wat dacht u met deze studie te kunnen bereiken?

Bent u van studierichting veranderd? Zo ja, wanneer en waarom?

Hebt u een bepaalde studie afgebroken? Zo ja, wanneer en waarom?

Hoelang hebt u over uw studie gedaan? Was dat lang of was dat kort? Waarom?

Wat waren uw favoriete vakken?

Waarom had u gekozen voor deze specifieke stage?

Waarom koos u juist dit scriptieonderwerp?

Hebt u een scriptie gemaakt of een afstudeeropdracht gehad? Zo ja, waar ging deze over? Vertelt u daar eens iets over.

Waarom bent u juist in die stad gaan studeren?

Wist u meteen al wat u wou gaan studeren, of hebt u eerst wat afwegingen gemaakt? wat gaf de doorslag?

Was u actief in het studentenleven?

Was u actief in faculteits- of studieverenigingen?

Was u actief in studentengezelligheidsverenigingen? Zo ja, waarom koos u specifiek voor die vereniging?

Hebt u bestuurs- of commissiefuncties in het studentenleven gedaan? Zo ja, waarin en wanneer, en waarom? Zo nee, waarom niet?

Hoe kijkt u nu terug op uw studententijd?

Had u – als u er nu op terugkijkt – een en ander anders gedaan?

Succes!

Tip1: Leren interviewen
Tip 2: Gesprekscommunicatie
Tip 3: Beste Gesprekstechnieken

>> Terug naar: Interviewvragen overzicht <<